02155312114  -  09127778146

خدمات

30 بهمن 2016

سردری

ساخت انواع سردری برای آپارتمان ها ، مجتمع ها ، ویلا ها ، پارکینگ ها که بصورت پنلی و شیب دار فقط توسط تیم شیروانی روف.
به دروازه‌های بزرگ و مداخل اصلی ورود به ساختمان‌ها یا محوطه‌های ویژه، سَردَر می‌گویند.
در محل سردر نهادهای مهم معمولاً سازه‌های ویژه‌ای ساخته می‌شود تا ورودی اصلی آن مجموعه را آسان‌یاب و برای همگان آشکار و نمایان سازد که به خود این سازه‌ها نیز سردر گفته می‌شود.
این سازه‌ها معمولاً نقش نمادین نیز دارند و شکل آن‌ها با موضوع فعالیت نهاد مربوطه ارتباط دارد.