02155312114  -  09127778146

مقاله

سقف شیروانی چیستسقف شیروانی که در انگلیس Gablet Roof و در آمریکای شمالی و اقیانوسیه Dutch Gable نام دارد، به گونه‌ای از سقف گفته میشود که دارای شیب می‌باشد و شکلی‌ سه‌ گوش به سقف خانه میدهد.
یکی‌ از مسائلی‌ که در رابطه با چنین سقف هایی وجود دارد آن است که فضای موجود در اتاق زیر شیروانی را بسیار کم می‌کند. اما نمیتوان مزایای استفاده از این گونه سقف را نادیده گرفت. در منطق سردسیر و مرطوب که بارش باران و برف بسیار زیاد می‌باشد، استفاده از این گونه سقف‌های شیبدار کمک می‌کند تا آب باران و برف به راحتی‌ بتواند از لوله هایی که به آنها ناودان گفت میشود، سرازیر شده و به به پایین بریزند. در چنین حالتی نیزی به برف روبی نمی‌باشد و همچنین استحکام مصالح ساختمانی بیشتر خواهد بود. از دیگر مواردی که میتوان به عنوان مزیت برای این سقف‌ها اشاره کرد آن است که هزینه ساخت و اجرایی این دسته از سقف‌ها بسیار کمتر می‌باشد و مصالح به کار گرفته شده در آن مقرون به صرفه تر خواهد بود. اما در کنار این مسائل می‌توان اشاره داشت که تعمیر این سقف‌ها کمی‌ دشوارتر باشد چرا که شیب موجود باعث میشود ناتوان به رحنمای به روی آن ایستاد.