پیشانی ساختمان

در ساختمان‌سازی به سوی بیرونی یک ساختمان نما گفته میشود. در طراحی ساختمان، نما مهم‌ترین بخش به شمار میرود زیرا نما چارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص میکند.

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

در ساختمان‌سازی به سوی بیرونی یک ساختمان نما گفته میشود. در طراحی ساختمان، نما مهم‌ترین بخش به شمار میرود زیرا نما چارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص میکند.

توقعات از نما :

  1. حفاظت
  2. ایجاد ارتباط
  3. معرفی
  4. جزیی از یک فضای شهری

لیست نظرات

محصولات مرتبط

googleanaletics