در خانه‌های با سقف شیروانی به اتاقی که در بالاترین طبقه و در زیر سقف شیبدار قرار دارد زیرشیروانی گفته می‌شود.
زیرشیروانی معمولاً به عنوان انباری و برای انبار وسایل کم‌استفاده خانه استفاده می‌شود. امروزه دستگاه آبگرمکن را هم معمولاً در زیرشیروانی قرار می‌دهند.
اگر با تخته و چوب، اتاقی در بخش زیرشیروانی درست کرده باشند به آن اتاق زیرشیروانی یا بالاخانه گفته می‌شود.
در ساختمان‌های همگانی مانند تئاترها و تماشاخانه‌هایی که سقف شیروانی دارند، تجهیزاتی که نباید در صحنه دیده شوند را معمولاً در محدوده زیرشیروانی جای می‌دهند.

مقالات پیشنهادی
سقف شیروانی چیست؟
اجرای شیروانی
انواع مدل های سقف شیروانی
سقف شیروانی فلزی
فروش مصالح شیروانی