در سال‌های اخیر صنعت معماری تمرکز خود را بر طراحی‌ خانه هایی قرار داده است که بتوانند به گونه‌ای حامی‌ محیط زیست باشند. استفاده از مصالح گوناگون در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله قصد داریم تا دو گونه از سقف‌های شیبدار را به شما معرفی‌ نمائیم که هم اکنون توجه زیادی را به خود اختصاص داده اند.
سقف‌های شیبدار که گرما را جذب نمیکنند
در مناطقی که دمای هوا بالا می‌باشد، استفاده از انرژی برای پایین آوردن دمای خانه بسیار افزایش خواهد یافت. به همین منظور معماران به این فکر افتادند تا با استفاده از مصالحی خاص برای سقف‌های شیبدار دمای درون خانه را پایین آورند. در طراحی‌ این سقف‌ها از موادی استفاده میشود که نور خورشید را بازتاب میدهند و دمای کمتری را نسبت به سقف معمولی‌ جذب میکنند. این سقف‌ها میتواند با رنگ هایی پوشش داده شوند که نور خورشید را به شدت بازتاب میدهد. نصب چنین سقفی دمای خانه را تا ۵۰ درجه فارنهایت پایین خواهد آورد و موجب میشود تا در مصرف انرژی و هزینه صرفه جویی شود.
گونه دوم سقف هایی میباشند که بر روی آنها پنل‌های جذب انرژی خورشیدی وجود دارد.
استفاده از این گونه سقف نه تنها میتواند ظاهر خانه شما را مدرن جلوه دهد، بلکه همچنین میتواند در ذخیره سازی انرژی نیز کمک کند. هرچه استفاده از این امر افزایش داشته باشد، انرژی خورشیدی بیشتری ذخیره خواهد شد که میتواند جایگزین بسیار مناسب برای انرژی‌های سوختی دیگر به حساب آید. از مزیت‌های دیگر به کار گیری این سقف‌ها آن است که در هوای نیمه آفتابی و ابری نیز باز هم انرژی خورشیدی جذب خواهد شد. بنابراین شما هر روز میتوانید بیشتر و بیشتر به محیط زیست خود کمک نمائید.