همانطور که شاید پیشتر دقت کرده باشید، به دو صورت می‌توان سقف‌های شیروانی را ساخت. سقف هایی که تنها از یک طرف و یا دو طرف شیب دارند. و یا سقف هایی که دارای چندین شیب بسته به نوع طراحی‌ میبسند.دو گونه از سقف شیبدار وجود دارد. یکی‌ از این گونه سقف‌های شیبدار سرد هستند که در ساختار آنها از عایق حرارتی استفاده نخواهد شد. گونه دیگر سقف شیبدار گرم می‌باشد. چنین سقف هایی خود دارای پوشش حرارتی میباشند. در سقف هایی که شیب آن‌ها حداقل می‌باشد، از آنجا که ممکن است بر اساس وضعش باد‌های شدید آب به درون نفوذ کند، پوشش حرارتی و همچنین چیدمان پوشش نهایی که اصطلاحا به آن‌ها تایل گفته میشود باید به شدت دقیق باشد تا از ورود آب جلو گیری شود. فضائی که دو شیب بام به یکدیگر میرسند محلی می‌باشد که ممکن است از لحاظ استحکام در برابر نفوذ آب ضعیف‌ترین باشد. به همین دلیل لازم است در عایق بندی این بخش از سقف نیز دقت بیشتری وجود داشته باشد. یک دیگر مواردی که باید در طراحی‌ سقف‌های شیبدار در نظر گرفت آن است که لبه‌های سقف باید از در ورودی و جلویی ساختمان کمی‌ جلوتر باشد تا آب دقیقا بر سر راه ریخته نشود. همچنین استفاده از کانال‌های ناودانی میتواند کمک کند تا آب به راحتی‌ از سقف پایین آید و به محل مورد نظر هدایت شود. اندازه و قطر این کانال‌ها باید به گونه‌ای محاسبه شود که حجم آب خارج شده از سقف را تحمل کند.
بیشتر افراد در خانه هایی که نیاز به وجود سقف شیبدار می‌باشد، تمایل دارند تا از یک سقف کاذب برای پوشاندن نامای داخل خانه استفاده نمایند. همانطور که میدانید، به کار گیری سقف‌های شیروانی میتواند ارتفاعی سقف را بلند سازد و در صورتی‌ که خانه چند طبقه باشد و اتاقی‌ نزدیک این سقف ساخته شود دارای محدودیت فضا خواهد بود. سقف کاذب در اینجا کمک می‌کند تا بخش شیبدار بیرونی پوشیده شود. برخی‌ نیز از فضای‌ بین این دو سقف به عنوان انبار استفاده میکنند. در مکان هایی که سقف شیبدار دارای پوشش عایق حرارتی نمی‌باشد، این سقف کاذب عایق بندی نیز خواهد شد.
اما در دنیای امروز معماری، طراح توجه بیشتری را به طراحی‌ چنین سقف هایی بدون نیاز به سقف کاذب قرار داده اند. برای مثال از آنجا که ارتفاع این سقف‌ها بلند می‌باشد، می‌توان در جایی که از نظر آب و هوا خیلی‌ مساله بارش مطرح نیست و سقف برای زیبایی نما استفاده شده است، از نور گیر‌های شیشه‌ای بر روی سقف شیبدار استفاده کرد. به دلیل وجود ارتفاعی مناسب و بلند، یک نور بسیار عالی‌ میتواند فضای‌ خانه را در روز پر کند.
همچنین می‌توان در نظر داشت که سقف‌های بلند موجب میشوند که فضای‌ خانه بسیار بزرگتر جلوه کند و حس آرامش بیشتری در طراحی‌ داخلی‌ به وجود خواهد آمد.